Hiện tại chúng tôi có các chính sách giao hàng như sau:

1. Giao hàng bằng hình thức đặt xe Grap hoặc Ahamove

2. Giao hàng qua đơn vị vận chuyển “” Giao hàng tiết kiệm “”

3. Giao hàng qua chành xe nhà xe xe khách